Studie importní logistiky v distribuční organizaci pro výrobním podniky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou obecného principu technologie nákladní dopravy jako dílčí služby poskytované logistickým centrem společnosti ČSAD Hodonín, a.s. V práci jsou nejprve uvedeny a popsány činnosti související s provozem logistického centra, které jsou dále doplněny analýzou provozu, soustřeďující se na nakládku, přemístění a vykládku zásilek různých výrobních podniků. Diplomová práce je dále doplněna o teoretický přístup s možnou aplikací do samotného provozu. Výsledkem je potom návrh obecného technologického postupu při dopravě zboží z výrobního podniku do logistického centra s využitím vlastní nákladní dopravy.
This thesis deals with the general principle of technology as a partial freight logistics center services ČSAD Hodonín, as The paper first lists and describes the activities related to the operation of logistics centers, which are further supplemented by an analysis of the operation, focusing on the loading, unloading and transfer batches of different manufacturing companies. This thesis is further supplemented by a theoretical approach with potential applications in the actual operation. The result is then draft general technological progress in the transportation of goods from the factory to the logistics center using its own freight.
Description
Citation
VESELÝ, L. Studie importní logistiky v distribuční organizaci pro výrobním podniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO