Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tuto práci jsem rozdělil na dvě části a to část teoretickou a praktickou. První část práce se zabývá teoretickým výpočtem nastavení distanční ochrany pro vedení vvn, možnými poruchovými stavy, které by na tomto vedení mohly nastat, a metodami výpočtu těchto poruchových stavů. V druhé části práce je dříve popsaná teorie použita na výpočet distanční ochrany pro zadanou část sítě. Výsledkem této práce jsou všechny parametry nutné pro nastavení distanční ochrany jedné části sítě.
I divided this work into two parts: theoretical and practical. The first part deals with theoretical calculation of setting for distance protection of high voltage line, possible defective states, which can appear on this network, and methods of calculating these defective states. The second part deals with application of the earlier described theory to calculation of distance protection for specified part of the network. The results of this work are all the parameters needed for setting of distance protection for one part of the network.
Description
Citation
DOLEŽAL, M. Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štefanka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student představil komisi svou bakalářskou práci. Na dotazy z posudků student odpověděl. Doc. Blažek práci pochválil a položil doplňující dotaz: Jaký byl použit napěťový koeficient? Student odpověděl na všechny dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO