Přehled jaderných reaktorů světa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu typů jaderných reaktorů, jejich rozdělení a technické řešení vybraných typů. V práci je dále uvedeno zastoupení jednotlivých států, které mají jaderné reaktory a jejich postoj k jaderné energetice. Stručné pojednání o generaci III. a IV., co by mohla přinést energetice do budoucna. Vytvořená práce odráží především současný stav.
This bachelor work is focused on creating an overview of nuclear reactor types, their categorization and engineering approach to particular designs. Furthermore, it also lists countries having nuclear reactors in possession and their standpoint towards nuclear energy in general. A brief summary of the third and fourth generation and their future energy potential is included as well. This work primarily reflects present-day status.
Description
Citation
BLAŽKOVÁ, E. Přehled jaderných reaktorů světa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO