Systém řízení jakosti společnosti a řízení reklamací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá systémem řízení jakosti a jeho uplatněním ve společnosti Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o. Praktická část je zaměřena na řízení reklamací a zavedení sledování nákladů na jakost.
This master’s thesis deals with system of quality management and its applications in Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o. company. The practical part is focused in management of complaint and implementation of costs of quality monitoring.
Description
Citation
URBANOVÁ, L. Systém řízení jakosti společnosti a řízení reklamací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (člen) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2008-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO