Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá analýzou protokolov zaisťujúcich zabezpečený prenos dát. V prvej časti je stručne popísaný referenčný model ISO/OSI. Druhá časť je zameraná na samotné zabezpečené protokoly na jednotlivých vrstvách ISO/OSI modelu, z ktorých je v tretej časti podrobne analyzovaný protokol SSL/TLS. Posledná časť sa venuje často používaným útokom v oblasti počítačových sietí a ich služieb, kde je uvedená aj základná prevencia proti nim.
The aim of this Bachelor's thesis is the analysis of secured data transfer protocols. The very first part is dedicated to the short description of the reference model ISO/OSI. The second one is focused to the secured protocols at particular layers of ISO/OSI model, of which SSL/TLS protocol is closely analysed in the third part. The last part is about often used attacks in the area of computer networks and their services and the basic protection against them is also mentioned.
Description
Citation
KŇAZOVICKÝ, P. Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kovář, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Pelka (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Je dána maticová šifra. Maticová šifra využívá pro šifrování matice K a pro dešifrování dešifrovací matice K^-1, která je inverzní k matici K (matice K a K^-1 jsou rozdílné a tudíž systém využívá dva klíče). Výpočet inverzní matice K^-1 z původní matice K, je relativně rychlý a i pro rozsáhlé matice. Je takováto maticová šifra symetrický a nebo asimetrycký kryptosystém? Vysvětlete proč.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO