Hodnocení výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se věnuje hodnocení výkonnosti podniku v letech 2007-2011. Za použití různých metod analýzy firmy a vhodných metod finanční analýzy je hodnocena výkonnost a finanční zdraví podniku. Výsledkem práce bude návrh možného postupu pro budoucí strategii.
The diploma thesis deals with an evaluation of performance of the company during the years 2007-2011. Using various methods of firm analysis and appropriate methods of financial analysis evaluates performance and financial health of the company. At the end of this work the possible proposals for future strategy are suggested.
Description
Citation
MALINOVÁ, L. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
European Business and Finance
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-09-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO