Kritická analýza měnové politiky EU a její dopad na státy v eurozóně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou měnové politiky v Evropské unii, respektive v Evropské měnové unii. Samotnému vzniku Evropské měnové unie předcházelo dlouhé období integračních procesů a je spojováno se dvěma mezníky. Prvním mezníkem byl vznik Evropské centrální banky, která představuje jednu z nejdůležitějších institucí a je zodpovědná za provádění jednotné měnové politiky v eurozóně. Druhým důležitým momentem bylo zavedení společné evropské měny, eura. Navzdory podstatným obchodním výhodám spojených s přijetím eura se brzy ukázalo, že jednotná měnová politika nemusí vyhovovat všem zemím kvůli jejich odlišným ekonomickým potřebám a schopnostem, které vyžadují různou měnovou politiku. Tato práce se soustředí na současnou ekonomickou situaci v eurozóně se zvláštním důrazem na otázku dluhové krize.
The Master´s thesis deals with the issue of monetary policy in the European Union, respectively in the European monetary union. The actual creation of the European monetary union was preceded by a long period of integration processes and is associated with two milestones. The first one was the formation of European Central bank as the most important institution that is responsible for conducting the single monetary policy in eurozone. The second important moment was the introduction of a common European currency, the euro. Despite the important trade benefits associated with adoption of the euro currency, soon it became evident that the single monetary policy does not need to fit to all countries because of their different economic needs and capacities which require different monetary policies. The thesis is concentrating on current economic situation in eurozone with particular emphasis on the issue of sovereign Debt crisis.
Description
Citation
VAVŘÍKOVÁ, A. Kritická analýza měnové politiky EU a její dopad na státy v eurozóně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
European Business and Finance
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-09-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO