Behaviorálně modelované spínané zdroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá problematikou behaviorálního modelování spínaných zdrojů a tvorbou metodiky optimalizace modelů spínaných zdrojů. Na jejím základě tvorbou kompletních modelů nejnovějších spínaných zdrojů od výrobců ON Semiconductor, Motorola a Linear technology.
Submitted work deals with problems Behavioral modeling of switching power supply and production philosophy optimalization modeling of switching power supply. On her basis production full modeling of switching power supply producer ON Semiconductor, Motorola and Linear technology.
Description
Citation
MRKOS, P. Behaviorálně modelované spínané zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (předseda) Ing. Bohuslav Res, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Student prezentoval před komisí svou bakalářskou práci. Na otázku oponenta pouze částečně, nejasnosti byly v části tepelné ochrany obvodu NCP1653. Otázky komise nebyly z větší části zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO