Výskyt a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o vlivech a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí a o vlivu těchto signálů na psychiku a fyziologii člověka. Zabývá se vznikem těchto audiosignálů a ochranou před škodlivým působením. Práce obsahuje přehledovou studii norem a základní literatury. Vybrané audiosignály jsou prezentovány pomocí programu na analýzu škodlivých audiosignálů.
The thesis deals with negative influences of audio signals in the environment and the impact of the signals on human in psychological and physiological point of view. The origins of such audio signals as well as protection from their negative effects are considered. The thesis includes an overview study of standards and basic literature. Selected audio signals are presented using a program for negative audio signal analysis.
Description
Citation
RENZA, P. Výskyt a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) Ing. Vlastimil Navrátil, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Viščor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO