Analýza vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předkládaná studie se zabývá technologickými aspekty obrábění kovů vyměnitelnými břitovými destičkami, se zvláštním důrazem na VBD z povlakovaných slinutých karbidů. Mimo jiné je popsána teorie opotřebení břitu a jeho průvodních jevů, problematika utváření třísky a další faktory obrábění kovů. Závěr práce obsahuje popis nejmodernějších řezných materiálů a konstrukčních prvků VBD vybraných renomovaných výrobců a u některých z nich průběh a výsledky praktických zkoušek a porovnání.
This study states basic technological aspects of metal machining with cutting inserts, with special stress on coated carbide cutting inserts. Among others, it states wear-out theory incl. wear-out accompaniments, problems of chip-forming and other factors of metal machining. At the end of the study, it contents a description of the latest cutting materials and construction elements of cutting inserts from reputable producers and, for some of them, also the course and the results of practical tests and comparison.
Description
Citation
PAVELKA, R. Analýza vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (člen) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta i dalších členů komise. Spolehlivost břitu a stabilita břitu. Vydrží kluzný povlak po celou dobu trvanlivosti/životnosti nástroje? % náklady na procesní kapalinu a její likvidaci. Co mohlo být příčinou, že se v jednom případě navržená změna VBD projevila negativně? Co je to GG25? Co je to GGG50?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO