Návrh preventivních opatření pro české strojírenské podniky proti hrozbě potenciálního negativního vývoje čínské ekonomiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce pojednává návrhu preventivních opatření pro české strojírenské podniky proti hrozbě potenciálního negativního vývoje čínské ekonomiky. Analytická část obsahuje popis jednotlivých oddílů odvětví, korelační analýzy vybraných ukazatelů a vývoj zahraničního obchodu mezi relevantními státy. V poslední části jsou na základě předchozí analýzy sestrojeny matematické modely s predikcí časových řad a provedena analýza rizik a návrh preventivních opatření.
This thesis deals with design of precautionary measures for Czech engineering companies to defend against the threat of potential economic downturn in China. Analytical part contains descriptions of individual industry sections, correlation analyses of selected indicators and history of international trade in between relevant countries. In the last chapter, the mathematical models with time series prediction, as well as the risk analysis and proposal of precautionary measures, are carried out.
Description
Citation
ŠLECHTA, J. Návrh preventivních opatření pro české strojírenské podniky proti hrozbě potenciálního negativního vývoje čínské ekonomiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO