Vytápění bytového domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavní náplní této diplomové práce je návrh vytápění pětipodlažního bytového domu pomocí tepelného čerpadla nebo klasické plynové kotelny. Aplikace tepelného čerpadla a plynové kotelny je v dvoutrubkové protiproudé nízkoteplotní soustavě s použitím deskových otopných těles. Návrh zohledňuje i ohřev teplé vody. Cílem práce je porovnání obou variant z ekonomického hlediska. Experimentální část je rozdělena na dvě části. První část se věnuje povinnosti kontroly účinností kotlů, kterou ukládá zákon 406/2000 Sb. v platném znění – § 6, odst. 2 až 5 a na něj navazující prováděcí vyhláška 276/2007 Sb. Druhá část se zabívá posouzením sledované místnosti z hlediska správné regulace otopné soustavy.
The main concern of this thesis is to design heating system for 5 storey apartment building in two alternatives of heat source - with a heat pump and with traditional gas boiler. Both applications are connected to two-pipes distribution system in building using the low-temperature water and radiators. The proposal takes account of the the production of hot water. The one of aims is to compare both variants also from the economic point of view. The experimental part is divided into two parts. The first part deals with the obligation to control efficiency of boilers, imposed by the Energy efficiency law No. 177/2006 Co. and § 6, sect. 2 - 5 and related regulation No. 276/2007 Co. The second part deals with the assessment of monitored room for proper regulation of the heating system.
Description
Citation
DUFEK, M. Vytápění bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-02-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO