Návrh zařízení pro zatěžování hřídele čerpadla systému Common Rail radiálními silami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je předběžný návrh zkušebního zařízení na testování vstřikovacích čerpadel systému Common Rail pomocí radiálního zatížení hnacího hřídele. Práce přináší stručný přehled konstrukčních řešení soudobých čerpadel tohoto systému, na který následně navazuje návrh zařízení.
The aim of this thesis is a preliminary draft of test equipment for testing fuel injectors Common Rail system with the drive shaft radial loading. The work presents a brief overview of the contemporary designs of the pump system, which then leads on equipment design.
Description
Citation
CHROMÝ, M. Návrh zařízení pro zatěžování hřídele čerpadla systému Common Rail radiálními silami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen) prof. Ing. František Havlíček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
V průběhu obhajoby student seznámil komisi s obsahem a závěry své práce. V návaznosti na to zodpověděl otázky oponenta a následující otázky členů zkušební komise: 1. Můžete se vyjádřit k požadovanému otáčkovému rozsahu otáček zatěžovaného čerpadla? 2. Jak bylo měřeno napětí v hřídeli čerpadla?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO