Obrábění plazmového nástřiku materiálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce představuje proces plazmového nástřiku a druhy používaných nástřiků, dále se zabývá teorií a parametry obrábění plazmových nástřiků. Práce především popisuje dva konkrétní způsoby obrábění problematických součástí a to včetně návrhu na zlepšení obráběcího procesu.
In this Bachelor’s thesis are presented plasma coating process and other used coatings, included plasma coating theory and machining parameters. Firstly describe two concrete methods of machining problematical parts with suggestion to improve machining process
Description
Citation
KRAJKOVIČ, P. Obrábění plazmového nástřiku materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. - Jak bylo dosaženo vysoké hustoty a nízké pórovitosti nástřiku? Byly použity speciální podmínky při nástřiku? - Problém při obrábění nástřiku v kohezi mezi materiály? - Jaké byly přítlačné síly? - V kolika vrstvách se nástřik nanášel? - Nástřik plazmou nebo nástřik v plazmatu? Vysvětlit terminologii...
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO