Vytvoření měřicího zařízení pro sledování teploty v elektrických strojích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá způsoby měření teploty v elektrických strojích. Je rozdělená do tří hlavních částí. První část se zabývá shrnutím metod měření teplotních polí. Druhá část aplikace vybrané metody a měření teploty konkrétního elektrického stroje. Poslední část je věnována návrhu přípravku pro vzdálené měření teploty pomocí bluetooth.
This thesis deals with ways on how to measure temperature in electric machines. It divided into three main parts: summary of methods of temperature fields measuring, application of chosen measuring method, application on particular electric machine, and design of a device for remote temperature measuring using bluetooth.
Description
Citation
KLEIN, T. Vytvoření měřicího zařízení pro sledování teploty v elektrických strojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Vaněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Jaromír Vrba, CSc. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma: Vytvoření měřicího zařízení pro sledování teploty v elektrických strojích. Provedl měření na zadaném stroji. Uvedl využití Seebeckova jevu při měření teploty v elektrických strojích. Prezentoval měřicí přípravek, respektive blokové schéma bezdrátového zařízení. Dále prezentoval desku plošných spojů, kterou navrhl. Student odpověděl na dotazy komise a otázky k obhajobě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO