Ocenění podniku FORTEX – AGS, a.s. - výnosovými metodami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu podniku FORTEX – AGS, a.s. pomocí výnosových metod. Teoretická část definuje podnik a jeho hodnotu, důvody oceňování, zobrazuje přehled jednotlivých metod užívaných k oceňování a specifikuje postup při oceňování podniku. Praktická část se zabývá charakteristikou společnosti, poskytuje výsledky strategické a finanční analýzy, prezentuje návrh finančního strategického plánu a samotné ocenění podniku.
The aim of this thesis is to estimate the value of the firm FORTEX – AGS, a.s. by using the yield valuation methods. The theoretical part defines a firm and its value, the reasons for valuation, it presents a list of particular methods used for valuation and specifies the procedure of a firm valuation. The practical part deals with the characteristics of the above mentioned firm, provides with the results of the strategic and financial analysis, and presents a proposal of a strategic financial plan and the valuation of that firm.
Description
Citation
CHURAVÁ, J. Ocenění podniku FORTEX – AGS, a.s. - výnosovými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO