Hydraulika solárních systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Projekt řeší v teoretické části hydrauliku solárních systémů a její komponenty, které jsou dále použity při návrhu solárního systému na bytovém domě. Solární systém je navržen pro přípravu teplé vody ve dvou variantách řešení. V první variantě řešení je použito nízkého průtoku 15 l/hod.m2 a podpory stratifikace. V druhé variantě je použito vyššího průtoku 20 l/hod.m2 bez podpory stratifikace. V experimentální části je řešena analýza dat téhož bytového domu, kde už je solární systém nainstalován a provozován. Některá data z měření byla zohledněna a použita při návrhu a výpočtu obou variant řešení.
The project addresses in the theoretical part of the hydraulics of solar systems and her components, which are used to design a solar system on apartment house. Solar systém addresses praparation hot water in two variants of the solution. In the first alternative solution is used low flow and 15 l/hod.m2 support stratification. In the second variant is used higher flow 20 l/hod.m2 without support stratification. In the experimental part is solved by the data analysis of the same apartment building, where the solar system are already installed and operated. Some data from the measurement was taken into account and used in the design and calculation of both options.
Description
Citation
PODJUKLOVÁ, L. Hydraulika solárních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-02-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO