Pracovní podmínky v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem diplomové práce jsou pracovní podmínky v podniku ČSAD Hodonín, a s., konkrétně oblast odměňování a hodnocení pracovníků. Cílem práce je analýza současného systému hodnocení a odměňování pracovníků této společnosti a vytvoření návrhů na zlepšení současné situace. Návrhy by měly odměňování a hodnocení pracovníků zjednodušit, zefektivnit a zároveň přispět ke zvýšení spokojenosti pracovníků.
The main aim of my diploma thesis has deal with working conditions in the company bus ČSAD Hodonin, Inc. It touches on areas of workers compensation and evaluation. The aim is to analyze the current system of evaluation and remuneration in society, leading to the creation of proposals to improve the current situation in the company.Proposals should simplify and streamline theremuneration of workers and thus contribute to their satisfaction.
Description
Citation
GERTNEROVÁ, M. Pracovní podmínky v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO