A stochastic approach to the operative control of flood flows through a reservoir

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-01-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences and the Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Altmetrics
Abstract
The contribution focuses on the design of a control algorithm aimed at the operative control of runoff water from a reservoir during flood situations. Management is based on the stochastically specified forecast of water inflow into the reservoir. From a mathematical perspective, the solved task presents the control of a dynamic system whose predicted hydrological input (water inflow) is characterised by significant uncertainty. The algorithm uses a combination of simulation model data, in which the position of the bottom outlets is sought via nonlinear optimisation methods, and artificial intelligence methods (adaptation and fuzzy model). The task is written in the technical computing language MATLAB using the Fuzzy Logic Toolbox.
Příspěvek se zaměřuje na konstrukci řídicího algoritmu, jehož cílem je v operativním řízení odtoku vody z nádrže při povodňových situací. Řízení je založeno na stochasticky určeném prognózy přítoku vody do nádrže. Z matematického hlediska je vyřešen úkol představuje řízení dynamického systému, jehož předpokládaná hydrologický vstup (přítok vody), se vyznačuje velkou mírou nejistoty. Algoritmus využívá kombinaci simulačního modelu dat, ve které je pozice spodních výpustí snažil prostřednictvím nelineárních optimalizačních metod a metod umělé inteligence (adaptace a fuzzy model). Úkol je napsán v programovací jazyk MATLAB pomocí Fuzzy Logic Toolbox.
Description
Citation
Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2016, vol. 64, issue 1, p. 91-96.
http://www.degruyter.com/view/j/johh.2016.64.issue-1/johh-2016-0012/johh-2016-0012.xml?format=INT
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO