Přijímač dálkového ovládání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tento semestrální projekt se zabývá návrhem obvodového zapojení přijímače dálkového ovladače, který bude sloužit jako řídící modul pro ovládání natáčení anténního rotátoru. Část práce je zaměřena na problematiku bezdrátového přenosu dálkových ovladačů, na způsob modulace přenášeného povelu a na používané přenosové protokoly. Dále je zde řešena problematika správného výběru mikrokontroléru pro řízení celé aplikace, součástí je i popis jeho základních vlastnosti. Práce také řeší celkové propojení řídící jednotky, napájecích zdrojů a samotného anténního rotátoru.
This semestral project deals with the plan of peripheral involvement of the receiver remote controller, which will serve as a control module for controlling the turning antenna rotator. Part of the work is focused on the issues of wireless remote controllers, the modulation method used for transmitted order and transmission protocols. Then there is solved the problem of the right choice microcontroller for controling the entire application, including a description of its basic properties. The work also solves the overall interconnection of control units, power supplies and antenna rotator itself.
Description
Citation
VEVERKA, V. Přijímač dálkového ovládání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen) Ing. Michal Zamazal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO