Hodnocení výkonnosti firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce hodnotí finanční situaci a hospodaření společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., která se zabývá výrobou piva a nealkoholických nápojů. Na základě provedené finanční analýzy a porovnání základních finančních ukazatelů s jinými konkurenčními pivovary jsou doporučeny návrhy, které povedou ke zlepšení finanční situace společnosti.
The thesis assesses the financial situation and management of the company Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. producing beer and soft drinks. Proposals leading to the improvement of the company’s financial situation are suggested based on the financial analysis of the company and on comparison of basic financial indicators with another rival breweries.
Description
Citation
FLASAROVÁ, J. Hodnocení výkonnosti firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
JUDr. Vladimír Sitta, MBA (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO