Formování zeleně v interiéru městského prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Městský interiér je chápán jako volný, nezastavěný, obvykle veřejný prostor – ulice, náměstí, nábřeží, pasáže. Tento veřejný prostor je dále vymezen architekturou, terénními úpravami a v neposlední řadě zelení. Obvykle je situován zejména v centrech – historických jádrech, sektorových a čtvrťových centrech. Tento prostor pak slouží jako místo, kde se odehrávají různá setkávání a společenské události. Veřejné prostory tak ožívají díky lidem, kteří dávají těmto prostorům opodstatnění a smysl. Z tohoto pohledu zůstává ovšem otázkou, jakou úlohu zaujímají veřejné prostory v současné době, která je charakterizovaná velkou mírou individualismu. Chceme-li vrátit městskému interiéru jeho společenskou funkci, jako místa střetávání a příjemných mezilidských vztahů, musíme na jeho utváření nahlížet z pohledu současných tendencí rozvoje lidské společnosti. Zároveň je také třeba si uvědomit, že je to právě zeleň, která dává městu příležitost, aby byly veřejné prostory vnímány jako plnohodnotná součást městského života. Aby tyto prostory nebyly jen místy, kterými jejich obyvatelé pouze procházejí a nemají důvod se v nich zdržovat, déle než je nezbytně nutné.
Description
Keywords
Citation
XII. Vědecká konference doktorandů. 2008 s. 30-34. ISBN 978-80-214-3656-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO