Bezpečnost a ochrana soukromí v IoT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématem bezpečnosti a ochrany soukromí v oblasti Internetu věcí (IoT), pro kterou jsou typická zařízení s velmi omezenými výpočetními prostředky. Pro tato výkonově omezená zařízení je důležitý výběr vhodného operačního systému, který by, kromě nízkých výpočetních nároků, nabízel i žádoucí funkcionality pro IoT, např. vykonávání operací v reálném čase. Jako vhodný adept se jeví OS RIOT, který umožní spouštět aplikace napsané v jazyce C na libovolném podporovaném hardwaru -- v této práci konkrétně na Arduino Uno a Arduino Due. Práce dále popisuje několik kryptografických knihoven, které jsou podporovány OS RIOT. Cílem je implementace vybraných kryptografických knihoven a měření jejich výpočetní a paměťové náročnosti na obou Arduinech. Tomu předchází teoretické a následně praktické seznámení s OS RIOT, které je realizováno pomocí vytvoření prvního projektu, a měření výpočetní náročnosti jednotlivých kryptografických funkcí knihovny WolfSSL na Raspberry Pi 4 Model B.
The bachelor's thesis deals with the topic of security and privacy in the field of Internet of Things (IoT), for which resource constrained devices are typical. It is very important to find a suitable operating system that, in addition to low computational requirements, would also offer the desired functionality for these constrained IoT devices, such as real-time capabilities. OS RIOT seems to be the one for IoT. It enables you to run applications written in C language on any supported hardware -- in this bachelor's thesis specifically on Arduino Uno and Arduino Due. The thesis also describes several cryptographic libraries that are supported by OS RIOT. The aim is to implement selected cryptographic libraries and measure their computational and memory requirements on both Arduino devices. This is preceded by a theoretical and practical familiarization with OS RIOT, which is realized by creating the first project, and measuring the computational complexity of each cryptographic function of the WolfSSL library on the Raspberry Pi 4 Model B.
Description
Citation
UTĚKAL, J. Bezpečnost a ochrana soukromí v IoT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Caha (člen) Ing. Kryštof Zeman, Ph.D. (člen) JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student neobhájil bakalářskou práci. Otázky: 1. Proč jste neproměřil a neporovnal všechny kryptografické knihovny podporované OS RIOT? 2. Proč jste nepředložil návrh řešení bezpečnostního řešení datového přenosu dle zadání bakalářské práce? 3. Jaké mohly být hlavní příčiny neúspěšného zprovoznění knihoven Relic a micro-ecc pomocí RIOT na platformě Arduino? Zkoušel jste i jiné platformy podporované OS RIOT či jiné kryptografické knihovny? Student zodpověl otázky členů komise a oponenta. Praktická část bakalářské práce je nekompletní. Podle předloženého popisu nebylo testování knihoven úspěšně dokončeno. Student práci doplní.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO