Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na téma pracovněprávních vztahů ve vybrané příspěvkové organizaci. Zabývá se hodnocením aktuální situace příspěvkové organizace z právního a ekonomického hlediska v personální oblasti. Hlavním problémem jsou náklady na platy zaměstnanců a tato bakalářská práce se zabývá jejich snížením.
The bachelor thesis is focused on the topic of labor-law relations in a selected contributory organization. It deals with the evaluation of the current situation of contributory organization from the legal and economic point of view in the personal area. The main problem is the cost of employee salaries and this bachelor thesis deals with their reduction.
Description
Citation
SKOTÁKOVÁ, A. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
otázky oponenta - zodpovězeno další otázky: nebyly položeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO