Analýza stárnutí vybraných materiálů stokových sítí

but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRaclavský, Jaroslavcs
dc.contributor.authorHorák, Marekcs
dc.contributor.refereeStanko,, Ing Štefancs
dc.contributor.refereeTlolka, Jancs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:18:51Z
dc.date.available2021-11-22T23:18:51Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá analýzou stárnutí betonových a železobetonových trub stokových sítí. Stárnutí stokové sítě je zapříčiněno několika důvody, a to abrazí materiálu, chemickou a biologickou korozí a následným statickým přetížením konstrukce stoky. Jednou z častých příčin degradace potrubí stokových sítí z materiálů pojených cementovým tmelem je biogenní síranová koroze. Vlivem této koroze dochází k rychlejší degradaci stěn zejména v neomočené části potrubí na stokových sítích a tím ke snížení plánované životnosti stokové sítě. Pro analýzu stárnutí je navržena nová metodika sledování a vyhodnocování úbytku tloušťky stěny betonových a železobetonových trub, který je způsoben biogenní síranovou korozí. Zbytková životnost je počítána z předpokládané rychlosti koroze, tedy úbytku tloušťky stěny na sledovaném úseku stokové sítě. Pro sledování úbytku tloušťky stěny na stokové síti je pro praktickou aplikaci navržen postup měření, který je aplikován ve spolupráci s BVK, a.s. Práce využívá stávajících znalostí o dané problematice. Tyto informace nám slouží k lepšímu poznání procesů úbytku tloušťky stěn na stokových sítích v čase a možnosti správně a včas provést vhodné provozní opatření. Tímto by měl být omezen degradační proces trubního materiálu a zároveň prodloužena bezpečná funkčnost a životnost stokových sítí v požadovaném časovém období. Na základě navržené metodiky lze zjistit zbytkovou životnost stokové sítě a efektivněji plánovat údržbu a obnovu. Je nutno podotknout, že jedině dlouhodobým sledováním lze získat lepší přehled o technickém stavu stokových sítí v čase a díky tomu lépe a efektivněji provádět údržbu a sanaci, s čímž souvisí efektivní využití finančních prostředků určených pro obnovu vodohospodářské infrastruktury.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with analysis of the ageing of concrete and reinforced concrete pipes in sewage systems. The ageing of the sewage system is caused by several reasons, for example material abrasion, chemical and biological corrosion and subsequent static overload sewer construction. One of the common causes of degradation of sewage systems made from materials bonded with cement sealant is biogenic sulphate corrosion. Due to the corrosion the degradation of the pipe walls accelerates, particularly in upper part of the pipe and reduces planned lifetime of the sewage system. There is proposed new ageing analysis monitoring method for observation and evaluation of the loss of thickness of concrete and reinforced concrete pipes, which is caused by biogenic sulphate corrosion. Residual lifetime is calculated from the expected corrosion rate, it`s the loss of wall thickness on the monitored section of the sewer system. There is designed the monitoring system of the loss of wall thickness on the sewage system for practical application of the measurement procedure, which is administrated in cooperation with the BVK, a. s. The thesis uses existing knowledge regarding this subject. We use this information for better understanding of the process of the loss of wall thickness in sewage systems in real time and the posibility to correct and in-time implementation of appropriate operational measures. This should cause the limitation of the degradation process of piping material while extended service life and safe operation in sewage systems within the required time period. Based on the methodology is proposed to determine the residual life of the sewage system and maintenance and rehabilitation can be done more effectively. There is needed to be noted that only long-term monitoring period can bring a better overview of the technical condition of sewage systems in time and thus better and more effective maintenance and rehabilitation, which is related to the effective uen
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationHORÁK, M. Analýza stárnutí vybraných materiálů stokových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other82832cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/36244
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStoková síťcs
dc.subjectbiogenní síranová korozecs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectpotrubícs
dc.subjectstárnutícs
dc.subjectkamerový průzkum.cs
dc.subjectSewage systemen
dc.subjectbiogenic sulphate corrosionen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectpipeen
dc.subjectageingen
dc.subjectCCTV.en
dc.titleAnalýza stárnutí vybraných materiálů stokových sítícs
dc.title.alternativeAnalysis of ageing of selected materials used in sewage systemsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2014-11-06-10:30:47cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid82832en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:18:51en
sync.item.modts2021.11.22 23:25:23en
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
223.13 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
347.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-18786.pdf
Size:
73.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-18786.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-18751.pdf
Size:
204.18 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-18751.pdf
Collections