Financování podnikatelských aktivit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce „Vliv jednotlivých moznosti financování na hospodaření podniku“ je zhodnotit současny finanční stav vybraného podniku a porovnat navrhované uvěrové produkty a následný výběr nejvýhodnějšího. Pro pochopení cele problematiky teoretická část práce obsahuje vymezení základní terminologie, popis finanční struktury podniku a možností financování podnikových činnosti. Druha část je praktická, obsahuje stručný popis vybrané firmy, samotný analýz její finančního stavu a porovnaní mozností uvěrového financování.
The subject of the bachelor's thesis "The impact of individual financing options on the management of the company" is an assessment of the current financial condition of the selected company and a comparison of banking products with the subsequent selection of the most profitable. To understand the whole issue, the theoretical part of the work contains a definition of basic terminology, a description of the financial structure of the enterprise and the possibilities of financing corporate activities. The second part is practical in nature, contains a brief description of the selected company, an analysis of its financial condition and a comparison of bank financing options.
Description
Citation
CHEMADURAVA, D. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. - Ve SWOT analýze máte uvedeno v příležitostech rozšíření sortimentu jídel. Jedná se o vnější nebo vnitřní? Zhodnotila jste nějak kvantitativně tu matici SWOT? Proč jste zavrhla zrovna tyto faktory? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO