Využití nástrojů a metod projektového managementu pro modernizaci ICT ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů a představení metod a postupů projektového managementu. Obsahem práce je teoretická část, kde jsou pojmy, metody a postupy popsány. V druhé části je představena společnost CROSS SPEED, s.r.o. a je provedena analýza jejího současného stavu. Na základě této analýzy jsou metody a postupy následně aplikovány v části návrhu řešení na vybraný projekt ve společnosti.
This bachelor’s thesis focuses on defining basic terms and introducing methods and procedures of project management. The content of the work is the theoretical part, where the concepts, methods and procedures are described. The second part introduces the company CROSS SPEED, s.r.o. and analyses its current state. Based on this analysis, the methods and procedures are then applied in the suggested solutions part on a selected project in the company.
Description
Citation
VAGNER, M. Využití nástrojů a metod projektového managementu pro modernizaci ICT ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.: Jak byl původně zaváděn ICT firmy? - odpovězeno Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc: Jaká je reakce vedení společnosti na Vaše návrhy? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO