Dopravní vrtulníky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem bakalářské práce je seznámení se ze vznike vrtulníkové techniky od počátku jejich vývoje až po současnost. Práce zahrnuje přehledné rozdělení dopravních vrtulníků na základě jejich charakteristických prvků konstrukce. Stroje jsou děleny podle počtu a umístění rotorů, způsobu vyrovnávání se s reakčním momentem, typu pohonu, typu rotorových hlav a vzletové hmotnosti. Ke každé skupině je v tabulce uveden přehled vybraných typů dané kategorie. Práce také obsahuje profily vybraných společností poskytujících služby spojené s vrtulníkovou přepravou v České republice a na Slovensku, včetně údajů o cenách za nabízené služby.
The Bachelor thesis contains introduction of the helicopter techniques from the beginning of their development to the present. The work includes complex view on the types of the transport helicopters based on their characteristic elements of design. The machines are devided according the number and location of the rotor, the method of dealing with reaction torque, engine type, the type of rotor heads and take-off weight. There is an overview of selected types of categories for each group, too. The work also includes profiles of selected companies which provide services related to helicopter transport in the Czech and Slovak Republic, including pricing list of services they offer.
Description
Citation
RYBKA, S. Dopravní vrtulníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO