Komunikační platforma pro iniciaci studentské spolupráce

Abstract
V první části mé práce jsem provedla rešerši stávajících komunikačních kanálů na VUT. V druhé části jsem na základě těchto informací vytvořila funkční schéma a vizuální podobu webu umožňující utváření mezioborových týmů.
First part of my thesis is focused on research of existing communication channels at BUT. In second part I created functional scheme and visual identity of website which allows to create interdisciplinary teams.
Description
Citation
KLÍMOVÁ, N. Komunikační platforma pro iniciaci studentské spolupráce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
Mgr. Art. Žaneta Kögler (předseda) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) Ing. arch. Jakub Novák (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen) MgA. Adam Uchytil (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO