Parní turbína pro paroplynový blok

but.committeedoc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Sedlák (člen) Ing. Pavel Nešpor (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: K čemu slouží potrubí zobrazené na vašem výkresu? Kam vede odvodňovací potrubí a jaký je tlak v odvodňovací nádrži? Zodpovězeno. Jak se posuzuje účinnost při regeneraci? Zodpovězeno.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEnergetické a termofluidní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKracík, Petrcs
dc.contributor.authorKober, Ondřejcs
dc.contributor.refereeFiedler, Jancs
dc.date.accessioned2022-06-17T06:52:49Z
dc.date.available2022-06-17T06:52:49Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem dvou variant kondenzační parní turbíny pro paroplynový blok. V první variantě jsou uvažovány neregulované odběry páry z turbíny pro nízkotlakou regeneraci, ve druhé variantě by měla být regenerace zajištěna kotlem na odpadní teplo, který není předmětem diplomové práce. Pro odběrovou turbínu jsou uvažovány 3 neregulované odběry pro odplyňovač a dva nízkotlaké ohříváky. Obě turbíny byly navrženy s regulačním stupněm v provedení A-kolo a s přetlakovým typem lopatkování. Výsledkem návrhu odběrové varianty je turbína s otáčkami 7000 min-1 o 7 kuželech, 33 stupních s výkonem 13,69 MW a účinností 81,83 %. Bezodběrová turbína má otáčky 6500 min-1, 7 kuželů, 38 stupňů, výkon 14,13 MW a účinnost 81,97 %. Pro obě turbíny jsou v závěru uvedeny provozní charakteristiky. Pro odběrovou turbínu byl vytvořen koncepční řez, který je přílohou této práce.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with the design of two variants of a condensing steam turbine for a steam-gas unit. In the first variant, steam bleeding from the turbine for low-pressure regeneration is considered, in the second variant heat regeneration would be provided by a heat recovery steam generator, which is not the subject of the master’s thesis. Three unregulated steam extractions for the deaerator and two low-pressure heaters are considered for the turbine with steam bleeding. Both turbines were designed with an impulse governing stage and a reaction blading. The result of the design of bleeding variant is a turbine with a speed of 7000 min-1 with 7 cones, 33 stages with power output of 13,69 MW and an efficiency of 81,83%. The turbine without bleeding has a speed of 6500 min-1, 7 cones, 38 degrees, power output of 14,13 MW and an efficiency of 81,97%. The consumption characteristics are given for both turbines at the end. For the steam bleeding turbine, a drawing of the turbine section is attached to the thesis.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKOBER, O. Parní turbína pro paroplynový blok [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139360cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206313
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectParní turbínacs
dc.subjectregenerace teplacs
dc.subjectodběr párycs
dc.subjectpřetlakové lopatkovánícs
dc.subjectSteam turbineen
dc.subjectheat regenerationen
dc.subjectsteam bleedingen
dc.subjectreaction bladingen
dc.titleParní turbína pro paroplynový blokcs
dc.title.alternativeSteam turbine for steam-gas blocken
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-16-08:00:35cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid139360en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.17 08:52:49en
sync.item.modts2022.06.17 08:15:28en
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.pdf
Size:
126.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
appendix-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139360.html
Size:
9.24 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139360.html
Collections