Sponzoring a reklama jako zdroj financování fotbalového klubu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na financování sportovního klubu. Jedním ze dvou primárních zdrojů k zabezpečení této činnosti je sponzoring. Práce se zabývá podstatou a smyslem sponzoringu, jeho typy a cíli. Neoddělitelnou součástí financování sportovního klubu je jeho reklamní využití. Tato část práce charakterizuje druhy a cíle reklam a tvorbu reklamní kampaně. Cílem této bakalářské práce je analýza sportovního sponzoringu a reklamy jako komunikačního nástroje sponzorských společností.
Objective of this bachelor’s thesis is fading of a professional sports club. Sponsorship is one of the most essential fundraising sources. The thesis aim to principles and sense of sponsorship, its models and targets. The next part describe sports club utilization as a mean of advertising. It charakterize advert forms and advertising campaign creation. The most importatnt section of the thesis is sponsorship and advertising analysing as a donator's communication device.
Description
Citation
VAŠENDOVÁ, D. Sponzoring a reklama jako zdroj financování fotbalového klubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce: Odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce: Odpovězeno Otázka: Ing. Josef Veselý, CSc. Tušíte, kolik by byl přínos ostatních navržených variant? Kolik je rozpočet tohoto klubu? Odpovězeno částečně Otázka: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. Souvisí podíl sledovaných sportů v médiích nějakým způsobem s Vaší prací? Kde budete pořádat v Brně turnaje mezi paneláky? Jak přesvědčíte hráče, aby šli obsluhovat do restaurace? Odpovězeno Otázka: Ing. Karel Doubravský, Ph.D. Nebylo by lepší porovnat Váš klub s porovnatelným klubem Kometa? Odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO