Cyklické zátěžové testy lithiových akumulačních systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou cyklických záťažových testov lítiových akumulátorov. V práci sú predstavené spôsoby akumulácie elektrickej energie.V praktickej časti sa venujem zostaveniu pracoviska na vykonávanie automatických vybíjacíh a nabíjacích cyklov.
The bachelor’s thesis focused on problematics of cyclic tests of lithium storage systems. The thesis introduces the methods of accumulation of electricity. The practical part deals with the assembly of a workplace for the implementation of automatic discharging and charging cycles.
Description
Citation
KOŇAK, T. Cyklické zátěžové testy lithiových akumulačních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Václav Vyčítal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Předsedkyně komise doc. Orságová vyzvala studenta k obhajobě své bakalářské práce a student zkušební komisi seznámil s dosaženými výsledky. Na úvod student uvedl nedostatky práce spočívající zejména v nenaplnění bodů zadání práce. Dále student pokračoval v obhajobě své práce. Na doporučení vedoucího i oponenta, komise naznala že rozpracování je na velmi nízké úrovni a s ohledem na časovou náročnost doporučila bakalářskou práci přepracovat a obhajovat v náhradním termínu v ak. r. 2021/22.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO