Návrh výroby jeřábového háku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá návrhem výroby jeřábového háku z oceli C45. Po zhodnocení vhodných technologií bylo zvoleno zápustkové kování na mechanickém lise. Na základě rozboru technologičnosti byl upraven tvar součásti a stanoveny všechny potřebné přídavky a mezní úchylky rozměrů výkovku. Polotovar o průměru 65 mm a délce 380 mm bude tvářen na příčné klínové válcovačce, ohýbán na samostatném lise a následně kován. Z vypočítané tvářecí síly byl zvolen klikový kovací lis LZK 3150 B od společnosti ŠMERAL Brno a. s., o jmenovité tvářecí síle 31,5 MN. Konstrukce zápustek vychází z normy ČSN 22 8306 a jsou vyrobeny z oceli 19 552 s následným tepelným zpracováním.
The thesis deals with the design of the production of a crane hook made of C45 steel. After evaluating suitable technologies, die forging on a mechanical press was chosen. Based on the analysis of technological technology, the shape of the part was modified and all necessary additions and limit deviations of forging dimensions were determined. The semi-finished product with a diameter of 65 mm and a length of 380 mm will be formed on a cross wedge rolling mill, bent on a separate press and subsequently forged. The crank forging press LZK 3150 B from the company ŠMERAL Brno a. S., With a nominal forming force of 31.5 MN, was chosen from the calculated forming force. The construction of the dies is based on the ČSN 22 8306 standard and they are made of 19,552 steel with subsequent heat treatment.
Description
Citation
HORÁK, T. Návrh výroby jeřábového háku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Kandus (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student byl dotazován na témata všeobecného základu blízká předkládané bakalářské práci. Komise položila tyto dotazy: 1. Jaké mechanické vlastnosti by měl mít odlitek háku?otázka byla částečně zodpovězena 2. Byly by rozměry háku pro zadanou únosnost stejné při odlévání? otázka byla částečně zodpovězena 3. Proč jste se rozhodl pro svislý kovací lis? otázka byla plně zodpovězena 4. Jak jste stanovil objem polotovaru?otázka byla plně zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO