Analýza vybraných způsobů ocenění nemovitostí typu garáž v lokalitě Olomouc

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce „Analýza vybraných způsobů ocenění nemovitostí typu garáž v lokalitě Olomouc“ srovnává jednotlivé způsoby ocenění v dané lokalitě. Získaná data z ocenění jsou dále analyzována a následně vyhodnocena. V první části práce jsou popsány základní pojmy, lokalita a analýza trhu s nemovitostmi. Poté následuje popis vybraných garáží a metody ocenění. Pro tuto diplomovou práci bylo vybráno 10 nemovitostí k ocenění, které jsou rozmístěny po celé Olomouci. Garáže jsou oceněny nákladovým způsobem, porovnávacím způsobem z vyhlášky a porovnávacím způsobem dle databáze. Výsledná data jsou porovnána a následně vyhodnocena.
This master´s thesis „Analysis of Selected Methods of Valuation of Garage-Type Real Estate in the Locality of Olomouc“ compares different methods of valuation in the area. Acquired data out of the valuation are further analyzed and then evaluated. The first part describes the basic terms, location and analysis of the real estate valuation. This is followed by a description of selected garages and valuation methods. For this thesis were chosen to value the 10 properties that are located throughout the Olomouc. Garages are valued at cost method, comparative method of regulativ and comparative way, depending on the database. The resulting data are being compared and subsequently evaluated.
Description
Citation
SKÁCELOVÁ, N. Analýza vybraných způsobů ocenění nemovitostí typu garáž v lokalitě Olomouc [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Žáček (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO