Zlepšování procesu zpracování objednávek ve společnosti TNS SERVIS s. r. o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšování procesu zpracování objednávek ve společnosti TNS SERVIS s. r. o. Tato práce analyzuje současný stav zpracování objednávek a výstupů objednávek s využitím příslušných metod. Současně předkládá návrhy na zlepšení stávajícího stavu.
The bachelor´s thesis focuses on the effectivity improvement of orders processing in TNS SERVIS s. r. o. This thesis analyzes the current status of order processing and outputs orders using appropriate methods. At the same time it proposes improvement suggestions of existing situation.
Description
Citation
JAŠKOVÁ, V. Zlepšování procesu zpracování objednávek ve společnosti TNS SERVIS s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - "Jsou vytvořené soubory navázané na informační systém? Co způsobilo zrychlení zpracování dat?" - odpovězeno Ing. Karel Kouřil, Ph.D. -"Poznáte nový směr, který vede k snížení nákladů v průmyslu?" - Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO