Rodinný dům s provozovnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V bakalářské práci je řešen rodinný dům s provozovnou, objekt je umístěn v obci Lukavice, okres Chrudim. Jako zdící materiál je použit systém porfix. Střecha je navržena valbová. Rodinný dům je dvoupodlažní. Vytápění objektu je navrženo jako teplovodní doplněné zavěšeným krbem. Objekt je usazen na vyvýšeném terénu, z důvodu ochrany objektu před podzemní voudou. Jako krytina je zvolena černá betová taška Bramac.
The bachelor´s work speaks about a family house with a workroom, the object is located in Lukavice, division Chrudim. A system porfix is used as masonry material. There is hip roof. The house is two-storeyed. There is a hydronics with hung fire place. The object is located on a pedestal to be protected against groundwater . The concrete tile Bramac was chosen as a roofing.
Description
Citation
ZAHÁLKA, J. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO