Specific Magnetic Isolation of E6 HPV16 Modified Magnetizable Particles Coupled with PCR and Electrochemical Detection

dc.contributor.authorJimenez Jimenez, Ana Mariacs
dc.contributor.authorRuttkay-Nedecký, Branislavcs
dc.contributor.authorDostálová, Simonacs
dc.contributor.authorKrejčová, Ludmilacs
dc.contributor.authorRichtera, Lukášcs
dc.contributor.authorAdam, Vojtěchcs
dc.contributor.authorMichálek, Petrcs
dc.coverage.issue5cs
dc.coverage.volume17cs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:03:58Z
dc.date.available2020-08-04T11:03:58Z
dc.date.issued2016-05-01cs
dc.description.abstractThe majority of carcinomas that were developed due to the infection with human papillomavirus (HPV) are caused by high-risk HPV types, HPV16 and HPV18. These HPV types contain the E6 and E7 oncogenes, so the fast detection of these oncogenes is an important point to avoid the development of cancer. Many different HPV tests are available to detect the presence of HPV in biological samples. The aim of this study was to design a fast and low cost method for HPV identification employing magnetic isolation, polymerase chain reaction (PCR) and electrochemical detection. These assays were developed to detect the interactions between E6-HPV16 oncogene and magnetizable particles (MPs) using commercial Dynabeads M-280 Streptavidin particles and laboratory-synthesized “homemade” particles called MANs (MAN-37, MAN-127 and MAN-164). The yields of PCR amplification of E6-HPV16 oncogene bound on the particles and after the elution from the particles were compared. A highest yield of E6-HPV16 DNA isolation was obtained with both MPs particles commercial M-280 Streptavidin and MAN-37 due to reducing of the interferents compared with the standard PCR method. A biosensor employing the isolation of E6-HPV16 oncogene with MPs particles followed by its electrochemical detection can be a very effective technique for HPV identification, providing simple, sensitive and cost-effective analysis.en
dc.description.abstractVětšina karcinomů, které byly vyvolané v důsledku infekce lidským papilomavirem (HPV), jsou způsobeny vysoce rizikovými typy HPV, HPV16 a HPV18. Tyto typy HPV obsahují E6 a E7 onkogeny, takže rychlá detekce těchto onkogenů je důležitý bod k zabránění rozvoje rakoviny. Mnoho různých HPV testů je k dispozici pro detekci přítomnosti HPV v biologických vzorcích. Cílem této studie bylo navrhnout rychlou a levnou metodu pro identifikaci HPV využívající magnetickou izolaci, polymerázovou řetězovou reakci (PCR) a elektrochemickou detekci. Tyto testy byly vyvinuty s cílem odhalit interakce mezi E6-HPV16 onkogenem a magnetizovatelnými částicemi (MPS) s použitím komerčních částic Dynabeads M-280 Streptavidin a laboratorně syntetizovaných "homemade" částic zvaných MAN (MAN-37, MAN-127 a MAN-164). Byly porovnány výnosy z PCR amplifikace onkogenu E6-HPV16 vázaného na částicích a po eluci z částic. Nejvyšším výnos z izolace E6-HPV16 DNA byl získán s oběma komerčními MPs částicemi M-280 Streptavidin a MAN-37 v důsledku snížení interferencí ve srovnání se standardní metodou PCR. Biosenzor používající izolaci E6-HPV16 onkogenu s MPs částicemi následovaný jeho elektrochemickou detekci může být velmi účinná technika pro identifikaci HPV, která umožňuje jednoduchou, citlivou a nákladově efektivní analýzu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-15cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationInternational Journal of Molecular Sciences. 2016, vol. 17, issue 5, p. 1-15.en
dc.identifier.doi10.3390/ijms17050585cs
dc.identifier.issn1422-0067cs
dc.identifier.other127856cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63332
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofInternational Journal of Molecular Sciencescs
dc.relation.urihttp://www.mdpi.com/1422-0067/17/5/585cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1422-0067/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectelektrochemie
dc.subjectlidský papilomavirus
dc.subjectmagnetická izolace
dc.subjectdetekce nukleové kyseliny
dc.subjectmagnetizovatelné částice
dc.subjectPCR
dc.subjectelectrochemistryen
dc.subjecthuman papillomavirusen
dc.subjectmagnetic isolationen
dc.subjectnucleic acid detectionen
dc.subjectmagnetizable particlesen
dc.subjectPCRen
dc.titleSpecific Magnetic Isolation of E6 HPV16 Modified Magnetizable Particles Coupled with PCR and Electrochemical Detectionen
dc.title.alternativeSpecifická magnetická izolace E6 HPV16 upravených magnetizovatelných částic spolu s PCR a elektrochemickou detekcícs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-127856en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:03:58en
sync.item.modts2020.08.04 12:45:35en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Chytré nanonástrojecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ijms1700585.pdf
Size:
8.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
ijms1700585.pdf