Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu informačního systému ve společnosti poskytující odborné technické poradenství v oblasti energetiky. První část bakalářské práce obsahuje teoretické informace z oblastí informačních systémů a metod pro jejich analýzu. Druhá část je věnována analýze současného stavu společnosti a informačního systému. V poslední části je zhodnocení analýzy informačního systému a vlastní návrhy řešení.
This bachelor thesis focuses on an analysis of the information system in a company providing technical consultancy in the field of energetics. The first part of this bachelor thesis deals with theoretical information from the field of information systems and methods of their analysis. The second part is focused on the analysis of the company’s current state of their information system. The last part evaluates previous analyses of the information system and proposes solutions.
Description
Citation
DOSTÁL, V. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO