Ekologie ve světelné technice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s ekologií ve světelné technice. Jsou zde stručně popsány jednotlivé světelné zdroje a chemické látky použity na výrobu komponentů. Pro přehlednost je obsah toxické rtuti u každého světelného zdroje znázorněn v přehledném obrázku. Práce je také zaměřena na vliv světelné techniky v životním prostředí a ovlivnění ekosystému. Popis vlivu rtuti na životní prostředí a člověka, ale také celkový vliv těžby kovů a její devastující následky pro ekosystém. Podrobněji se tato práce zabývá postzpracováním světelných zdrojů kolektivními systémy.
This bachelor’s thesis is focused on introduction to ecology in lighting technology. There are briefly described individual light sources and chemical substance used in the manufacture of components. For clarity is amount of toxic mercury in each light source displayed in well-arranged picture. Thesis is also focused on the influence of lighting technology in the environment and impact on the ecosystem. Closer look is made upon influence of mercury on environment and human life and also overall influence of mining metals and its devastating consequences for ecosystem. This work also deals with post processing of light sources by collective systems.
Description
Citation
ŠPIDLÍK, J. Ekologie ve světelné technice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)
Date of acceptance
2015-06-12
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma Ekologie ve světelné technice. Posudek vedoucího a oponenta práce přečetl vedoucí bakalářské práce Ing. Michal Krbal. Student dále odpověděl na otázky, které položil oponent práce. Na odpovědi studenta navázala diskuze a student uvedl zdroje informací uvedených v prezentaci. Doplňující otázku položil doc. Petr Baxant. Otázka se týkala využití odpadu ze světelných zdrojů. Student odpověděl na otázku. Ing. Vladimír Kohout položil další dotaz, který se týkal světelného znečistění. Student s pomocí komise částečně odpověděl. Zkoušející položil dotaz „Kolik procent spotřebované elektrické energie je spotřebována ve světelné technice“. Student neodpověděl správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO