Nemísitelné slitiny založené na systému Cu-Fe připravené metodami práškové metalurgie

but.committeedoc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) Ing. Libor Válka, CSc. (člen) Ing. Martin Zelený, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala svoji závěrečnou práci a odpověděla na otázky oponenta. Dále odpovídala na dotazy členů zkušební komise: 1) Jak je možné uvádět hodnotu tvrdosti u zkoušky podle VIckerse v MPa? - odpovězeno 2) Jaké mají prezentované slitiny praktické využití? - odpovězenocs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorAdam, Ondřejsk
dc.contributor.authorLacová, Annask
dc.contributor.refereeNěmec, Karelsk
dc.date.accessioned2022-06-15T06:54:43Z
dc.date.available2022-06-15T06:54:43Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractCu-Fe systém s obmedzenou zmiešavateľnosťou sa často využíva na prípravu pokročilých heterogénnych zliatin. Uváženým výberom legujúcich prvkov je možné legovať jednotlivé fázy, a tým prispôsobovať mikroštruktúru a mechanické vlastnosti materiálu podľa potreby. Avšak na prípravu multikomponentných materiálov je potrebné plne porozumieť efektu jednotlivých legujúcich prvkov na mikroštruktúru a výsledné vlastnosti zliatin systému Cu-Fe. Napriek tomu, že najpoužívanejšou metódou výroby materiálov je odlievanie, mechanické legovanie sa ukazuje byť vhodnou alternatívou, zabezpečujúc navyše možnosť vytvorenia veľmi jemnej mikroštruktúry. Predkladaná bakalárska práca sa zameriava na charakteristiku Cu50Fe25Cr25 a Cu50Fe25Ni25 zliatin a vplyv legujúcich prvkov na ich mikroštruktúru. Cr a Ni boli vybraté ako prvky v zliatine podporujúce BCC a FCC fázu, v uvedenom poradí. Zliatiny boli pripravené mechanickým legovaním, s následnou konsolidáciou pomocou metódy Spark plasma sintering. Mikroštruktúra mletých práškov, rovnako ako aj konsolidovaných vzoriek, bola skúmaná, pričom bol vyhodnocovaný vplyv legujúcich prvkov na vývoj mikroštruktúry počas spekania. Taktiež bolo vykonané meranie tvrdosti konsolidovaných vzoriek. Počas mechanického legovania nebol dosiahnutý vznik presýteného tuhého roztoku v celom objeme zliatin, nakoľko tieto neboli jednofázové. Avšak, v oboch vzorkách sa presýtený tuhý roztok vytvoril aspoň čiastočne, a následne sa počas spekania rozpadol na multifázovú mikroštruktúru.sk
dc.description.abstractThe immiscible Cu-Fe system is often used as a base for advanced heterogeneous alloys. With a suitable selection of alloying elements, it is possible to alloy individual phases and therefore tailor microstructure and final properties of a material as needed. To prepare the mentioned multicomponent alloys, it is necessary to understand the effect of individual alloying elements on the microstructure and properties of the Cu-Fe system. Although mostly used method in production of such materials is casting, mechanical alloying appears to be a suitable alternative, enabling a very fine microstructure to be created. The following bachelor´s thesis is focused on the characterization of Cu50Fe25Cr25 and Cu50Fe25Ni25 alloys and the effect of the alloying elements on their microstructure. Cr and Ni were selected as a BCC and FCC phase enhancing elements, respectively. The alloys were prepared by mechanical alloying using high-energy ball mill, with subsequent densification using spark plasma sintering. The microstructure of milled powders, as well as bulk samples, was examined, and the evolution of the microstructure during sintering evaluated with respect to the alloying elements. In addition, the hardness of bulk samples was measured. During the mechanical alloying a complete mixing was not achieved, as the milled powders were not single phase. However, a metastable FCC supersaturated solid solution was formed at least partially in both alloys, further decomposing into a multiphase microstructure after sintering.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationLACOVÁ, A. Nemísitelné slitiny založené na systému Cu-Fe připravené metodami práškové metalurgie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other137483cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205335
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNemiešateľné zliatiny. Mechanické legovanie. Spark plasma sintering. Heterogénne materiály.sk
dc.subjectImmiscible alloys. Mechanical alloying. Spark plasma sintering. Heterogenous materials.en
dc.titleNemísitelné slitiny založené na systému Cu-Fe připravené metodami práškové metalurgiesk
dc.title.alternativeCu-Fe-based immiscible alloys prepared by powder metallurgy routeen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-14:50:56cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid137483en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:54:43en
sync.item.modts2022.06.15 08:13:14en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
8.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_137483.html
Size:
8.91 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_137483.html
Collections