Materiální dějiny planetární urbanizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá termínem konečné urbanizace planety materialistickým pohledem. Distribuce pitné vody, spotřeba energie a především zemědělská produkce jsou základní faktory, které spolu s logistikou a demografií tvoří zásadní hybatele materiálních dějin. ,,Malthusiánský” strach ze situace, kdy světové populaci dojdou zdroje, provází i současnou rétoriku. Cílem je se pokusit najít i prozkoumat řešení materiálních nezbytností lidstva a navrhnout organizační principy, systémy, urbanistická a architektonická řešení.
The diploma thesis deals with the final urbanization of the planet term from a materialistic point of view. The distribution of freshwater, energy consumption and especially agricultural food production are the basic factors which, together with logistics and demography, form fundamental drivers of material history. The "Malthusian" fear of a situation where the world's population is running out of resources accompanies contemporary rhetoric. The aim of the work is to try to find and explore solutions to the material necessities of humanity and to design organizational principles, systems, urban and architectural solutions.
Description
Citation
ŠANA, V. Materiální dějiny planetární urbanizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Prof. Ing. arch. Jan Šépka (předseda) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) MgA. Richard Loskot (člen) Mgr. Art. Danica Pišteková, Art.D. (člen) Prof. Ing. arch. Jan Šépka (člen) Ing. Jiří Železný (člen)
Date of acceptance
Defence
Student představil v rámci své prezentace svůj diplomní projekt. Dále student odpověděl na všechny otázky oponenta dostatečně. Následovaly otázky komise na roli architekta v daném návrhu. Kde je architektura v samotném objektu. Otázky, na to, jakým způsobem je vystavěn vztah velikosti návrhu. Jaký by byl rozdíl mezi objektem na jezeře a na moři? Jaký je ekonomický model a funkčnost provozu? Komise se studenta doptávala na důvod samotného místa „provozu“, proč nestojí objekt poutníka na místě? Otázky komise na lidský faktor poutníka. Student odpověděl dostatečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO