Podnikatelský záměr - rozšíření portfólia výrobků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem, konkrétně rozšířením podnikatelského portfolia. Tímto rozšiřujícím produktem by mělo být rychloupínací zařízení, které slouží k rychlé instalaci a demontáži vrtulí na UAV. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část pojednává o teoretických poznatcích z oblasti podnikové ekonomiky a marketingu. Druhá část se zabývá popisem produktu a analýzou současného stavu. Ve třetí části je navržen postup uvedení produktu na trh, na základě teoretických poznatků a provedených analýz, který povede ke zmíněnému rozšíření produktového portfolia.
This bachelor's thesis deals with business plan specifically extension of business portfolio. This portfolio should be enlarged by Quick Release System which allows quick assembly and dismantling propellers from UAVs. The dissertation is divided into three main parts. The first part describes the theoretical knowledge in the field of business economy and marketing. The second chapter is dedicated to description of product and analysis of the current state. The third part contains suggestion of introduction Quick Release System to the market based on theoretical knowledge and performed analysis.
Description
Citation
DÍTĚ, R. Podnikatelský záměr - rozšíření portfólia výrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
prof. Koráb: Vy zde uvádíte, že bud zvratu je 28 vrtulí. Můžete toto číslo interpretovat? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Holek: Jaká byla technologie prototypu? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Bartošek: V souhrnu nákladů na projekt je položka optimalizace. Jaká kritéria jsou při optimalizaci vybrána? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Bartošek: V práci máte vyčíslenu částku na optimalizaci 10 000 Kč. Jakým způsobem jste k této částce došel? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Holek: Z jakého kovu je váš produkt vyráběn? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Holek: Nezvažovali jste například použití plastu? - zodpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO