Analýza síťových útoků pomocí nástroje Honeyd

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Analýza síťových útoků pomocí nástroje Honeyd. Testování nasazení opensource honeypotů WinHoneyd a LaBrea. Popis a řešení problémů při nasazení v souvislosti s použitým operačním systémem. Zachycení síťového útoku pomocí nástrojů pro zachytávání paketů. Analýza a zpracování zachycených dat.
Network attack analysis using honeyd tool. Opensource honeypots WinHoneyd and LaBrea deployment testing. Description and solving deployment problems conected with applied operating system. Capture of network attack with packet sniffer. Captured data analyzing and procesing
Description
Citation
KOHOUTEK, J. Analýza síťových útoků pomocí nástroje Honeyd [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO