Analýza a návrh elektronického obchodu firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronického obchodu firmy, tak aby byly splněny nejmodernější trendy v oblasti elektronického obchodování, firma byla schopná konkurence na poli elektronického obchodování a zvýšila tím své zisky. V bakalářské práci jsem se zaměřil na konkrétní firmu, která neměla elektronický obchod, u které jsem provedl analýzu a vytvořil návrh elektronického obchodu.
This bachelor thesis is focused on analysis and a design of an electronic shop, so that the most modern trends in industry are met, company is able to compete among other eshops and its profit increases. I focused on one specific company that didn't have an e-shop yet and I made an analysis and created design of new e-shop for the company.
Description
Citation
KOSÍŘ, M. Analýza a návrh elektronického obchodu firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-21
Defence
Na otázky vedoucího a oponenta bylo zodpovězeno. prof. Smejkal: Jak je v BP řešena problematika placení kartou? Ing. Klusák: Jak je v návrhu práce řešena bezpečnost elektronického obchodu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO