Inteligentní nabíječka s identifikací článků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je zvolit vhodnou metodu pro identifikaci jednotlivých akumulátorových článku a vybrat vhodný způsob jejich nabíjeni. Ze zvažovaných metod identifikace jsem vybral jako vhodnou technologii RFID. V práci je popsán princip identifikace včetně konkrétního návrhu pro následující realizaci funkčního zařízeni. Část práce je věnovaná problematice nabíjeni akumulátorů. V této části je detailně popsán charakter nabíjeni článku v závislosti na jeho chemickém složeni. Pro realizaci (demonstraci funkce) jsem zvolil technologii nikl-metal hydridových článků (Ni-MH). Důraz jsem kladl na bezpečné a zároveň efektivní nabíjeni. Dalším úkolem bylo navrhnout metodu dlouhodobého sledování stavu akumulátorů v průběhu více nabíjecích cyklů. K tomu bude sloužit mikrokontrolér, který bude pro každý článek zaznamenávat údaje o nabíjecím cyklu.
The thesis aim is to select an appropriate method of individual rechargeable battery cell identification and to select a suitable charging method. RFID was selected among others as the most suitable identification technology. The RIFD design is described so that it can be later implemented. The thesis also deals with methods of charging battery cells. The charging characteristics are described concerning particular cell chemistry. For the final implementation (functional demonstrator) Ni-MH chemistry was chosen. The design is focused on both efficiency and safety. Another task was to implement long-term monitoring of charging parameters of individual cells during many charging cycles. For this purpose, a microcontroller was selected that will keep track of these data over all individual cells.
Description
Citation
ALECHKO, I. Inteligentní nabíječka s identifikací článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise: Doc. Háze: Proč nemáte v práci uvedenou baterii typu Lithium-polymer, když máte uvedené ostatní typy baterií. Student odpovídá. Je to vaše první zkušenost s návrhem a realizací DPS? Student popisuje svoje prvotní zkušenosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO