Návrh a výroba extruzního stroje pro výrobu tiskové struny.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa venuje technológii výroby tlačovej struny, ktorá sa využíva pri 3D tlači. Zaoberá sa návrhom konštrukcie, ako aj samotnou výrobou zariadení výrobnej linky na spracovanie plastového granulátu a návrhom a implementáciou jej riadiaceho systému. Čiastočne rieši nadmerný výskyt nepotrebných plastov vo svete ako aj spracovanie neúspešných výtlačkov z 3D tlačiarne.
This bachelor thesis deals with the technology of production of filament, which is used in 3D printing, with the design of the construction as well as the production of the equipment of the production line for the processing of plastic granulate and with the design and implementation control system of production line. It partially solves the excessive occurrence of unnecessary plastics in the world as well as the processing of unsuccessful prints from a 3D printer.
Description
Citation
TÖRÖK, J. Návrh a výroba extruzního stroje pro výrobu tiskové struny. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Hrabec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy bylo po studentovi požadováno nakreslit schéma regulace MIMO systému. Následně odpovídal na dotaz ohledně postupu, při výběru motoru pro vřeteno extruzního stroje. Posléze byla vedena diskuze o využitelnosti výsledku bakalářské práce. Poslední dotaz se týkal rychlosti tažení tiskové struny. Student odpověděl na dotazy komise i oponenta bez výhrad.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO