Zavedení štíhlé výroby s použitím digitalizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalarska praca sa zameriava na digitalizáciu v oblasti plánovania a riadenia vyrobnej firmy Konštrukta-TireTech a.s. Nasledne navrhuje konkrétny software pre efektívne riadenie. Riesenie zohľadnuje najnovsie technické trendy z priemyselnej revolúcie 4.0.
Bachelor thesis focuses on digitalization in area of planning and managing of manufacturing company Konštrukta-TireTech a.s. Next step is designing specific software for effective management. The solution takes into account the latest trends from industry revolution 4.0.
Description
Citation
JAROŠ, S. Zavedení štíhlé výroby s použitím digitalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Vít Kratina (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno zcela. Otázky oponenta práce - dotazy k práci nejsou. prof. Ing. Marie Jurová, CSc. - Co měl řešitelský tým vyřešit? Autor práce člen řešitelského týmu. Odpovězeno částečně. Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Co je Vaše dílo v bakalářské práci? Co je práce řešitelského týmu? Jaký je hlavní cíl práce? Odpovězeno zcela. Ing. Vít Kratina - Chybí kalkulace nákladů? Jaké jsou benefity, návratnost investice? Odpovězeno částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO