Podnikatelský záměr - založení nového podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského záměru na založení nového podniku s nabídkou vodních dýmek. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. První část je zaměřena na vymezení pojmů, které s daným tématem souvisí. Druhá část analyzuje současný stav trhu pomocí zvolených metod. Třetí část obsahuje zpracování podnikatelského a finančního plánu, které je podloženo v předchozích částech.
This bachelor's thesis deals with the creations of a business plan for the establishment of a new company offering hookahs. The work consists of theoretical, analytical and design parts. The first part focuses on the definition of terms related to the topic. The second part analyzes the current state of the market using selected methods. The third part contains the elaboration of the business and financial plan, which is substantiated in the previous sections.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, H. Podnikatelský záměr - založení nového podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. - Z jakého důvodu je v bakalářské práce použit neplatný obchodní zákoník místo platného zákona o obchodních korporacích? Jednatel je zároveň společník? Jak byste řešila mzdu jednatele, aby jste se vyhnula odvodům? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO