Čtečka Braillova písma

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá metodami detekce a dekódování digitalizovaných dokumentů v Braillově písmu do latinky. Popisuje funkci skenerů a jejich použití pro digitalizování Braillova písma. Analyzuje různé metody prahování, detekce rotace a zpracování znaků. Popisuje implementovaný program v jazyku C++, knihovně OpenCV a Qt frameworku. Na závěr navrhuje nejvhodnější postup dekódování.
The bachelor's paper deals with methods of detection and decoding digitalized documents in braille to Latin script. It describes the function of scanners and their employment in digitalizing braille. It analyzes various methods of thresholding, rotation detection and sign processing. It describes an implemented program in C++ language, the OpenCV library and Qt framework. Finally it proposes the most feasible procedure of decoding.
Description
Citation
VICIÁN, M. Čtečka Braillova písma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Kapitola 4.6.2 uvádí výpočet úhlu pomocí Pythagorovy věty. Jak to funguje? Je to opravdu Pythagorova věta?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO