Vizualizace jízdy čtyřkolového vozidla v prostředí Matlab-Simulink

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zaoberá tvorbou vizualizácie jazdy štvorkolesového vozidla v prostredí Matlab-Simulink. Začiatok práce je venovaný teoretickej štúdii histórie, tvorbe a možnosti použitia virtuálnej reality. Ďalšie kapitoly práce popisujú tvorbu virtuálneho modelu vozidla a scény pomocou programu SolidWorks, ich úpravu v program V-Realm Builder 2.0 a následnú implementáciu do prostredia Matlab-Simulink. Pomocou programu Matlab-Simulink (jeho nástroja Virtual Reality Toolbox) bol model dynamiky vozidla upravený a prepojený s virtuálnym modelom tak, aby mohla nastať vizualizácia jazdy vozidla. Na konci práce je uskutočnené prepojenie joysticku s dynamickým modelom, aby užívateľ mohol zasahovať do riadenia vozidla v priebehu simulácie.
This thesis deals with the formation of four-wheel drive vehicle visualization in MATLAB-Simulink. The begining of thesis is dedicated to the theoretical study of the history, production and usage of virtual reality. Next chapters describe the creation of virtual model of the vehicle and scene using SolidWorks, its adjustment in the V-Realm Builder 2.0. and implementing in the Matlab-Simulink environment. Using Matlab-Simulink (a tool of the Virtual Reality Toolbox) vehicle dynamics model was modified and linked with the virtual model, what enables drive visualization of vehicle. At the end of this thesis is applied joystick connection with a dynamic model, the user can interfere with driving during the simulation.
Description
Citation
FORIŠKA, A. Vizualizace jízdy čtyřkolového vozidla v prostředí Matlab-Simulink [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Student seznámím komisi s obsahem své BP na velmi dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO